Zorgen over ouders

Alsof opgroeien nog niet ingewikkeld genoeg is, maken jonge mantelzorgers zich ook nog eens zorgen over hun ouders. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook de zorgen over de zorgvrager.
 
“Ik maak mij zorgen om de zorgen van mijn ouders. Ik blijf hopen dat het goed gaat. Dat ze zullen blijven lachen en leuke dingen met me blijven doen. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik doorkrijg dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat.
Dat de continue zorgen teveel zijn. Dat ze moedeloos worden van alle instanties, regels en procedures. Dat ze soms de hoop verliezen, na de zoveelste crisis of afwijzing. Dat er gewoon geen moment is van onbezorgd genieten.
 
Dat maakt mij intens verdrietig. Ik gun ze zoveel, maar ik kan zo weinig veranderen.
 
Ik probeer vrolijk te blijven, het goed te doen, zelfstandig te zijn, ze niet nog meer te belasten, maar ik weet inmiddels ook wel dat dat soms juist averechts werkt.
 
Mijn ouders te zien lijden onder alle zorgen doet pijn. Het maakt me ook bang. Hoelang houden ze het vol? Wanneer storten ze weer in?
Ik ben bang dat ze onder alle zorgen bezwijken. Ik zou willen dat dit een irreële angst is, maar het is al meer dan eens gebeurd. Waar moet ik op blijven hopen en wat geeft mij houvast, als de zorgen nooit weg gaan?”
 
Zorgen over mijn ouders

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

De toekomst…

“De toekomst…ik kan dat niet los zien van zorgen om mijn zusje.
 
Kan ik gewoon gaan en staan waar ik wil, of moet ik in de buurt blijven wonen van mijn zusje?
 
Als ik zelf een gezinnetje wil stichten, hoe heeft mijn zusje daar dan invloed op? Hoe kijken mijn kinderen tegen hun tante aan? Kan ik eigenlijk wel gewoon kinderen krijgen, of krijgen die dan ook een aandoening?
 
Hoeveel tijd moet ik steken in de zorgen rondom mijn zusje? Wil en kan ik dat wel? Leeft mijn zusje dan überhaupt nog? Als ze niet meer leeft, hoe heeft dat dan invloed op ons?
 
Er zijn manieren om wettelijk vast te leggen hoe de zorg verdeeld wordt als mijn ouders niet meer kunnen zorgen, maar daar wil ik nog helemaal niet over na denken. Daar zou ik me nu toch ook nog helemaal niet druk om hoeven maken? Welke twintiger denkt hier nu al over na? Ik wil eerst mezelf en mijn eigen leven uitvinden. Ik wil niet wéér rekening houden met mijn zusje.
 
#brus #brussen #brussenerbij #mijnbrusverhaal #ziejemij #jongemantelzorgers #jmz #zorgmama #zorgouder #zorgintensiefkind #koppkind #ptss mijn_brus_verhaal 
 
Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl
Toekomst Jonge mantelzorgers
Met toestemming gedeeld van @mijn_brus_verhaal

Burgerschapsdagen Marianum Oost Gelre

Op 30 en 31 mei waren de burgerschapsdagen op het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo. Tijdens deze dagen volgen leerlingen allerlei workshops met verschillende thema’s, onder andere over opgroeien met zorg(en), oftewel jonge mantelzorgers (JMZ’ers)

Wat hebben we gedaan?

Aan de hand van het pakket ‘What if’ hebben Mirjan Hijink en ik de leerlingen meegenomen in het opgroeien met zorg(en). Wat kan het betekenen voor een jongere om thuis te maken te krijgen met zorg(en). Welke consequenties kan dit hebben voor jezelf, maar ook op je omgeving, werk of school en daarmee je toekomst?

We hebben stilgestaan bij de bijdrage die school kan leveren voor jongeren die opgroeien met zorg(en). Waarbij de reacties vanuit de leerlingen heel wisselend waren. Deze reacties maken het extra interessant wat de docenten met deze tips en informatie gaan doen. In sommige groepen ontstond een mooie uitwisseling tussen de leerlingen en de docent over de verwachtingen. Ook ontstond er een uitwisseling over het beeld dat leerlingen en docenten van elkaar hebben rondom dit thema. De bekendheid van belangrijke personen binnen de school was ook onderwerp van gesprek.

Ik hoop dat het thema een vervolg gaat krijgen en dat de docenten met de leerlingen verder praten over het onderwerp en alles wat er bij komt kijken. 

Marianum Lichtenvoorde

Heel erg bedankt voor de openheid van zowel leerlingen als docenten!

Daarnaast wil ik het Marianum en Mazzel bedanken voor de mogelijkheid om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen. 

Jonge mantelzorgers zijn gewone jongeren met ongewone zorgen

Jonge mantelzorgers zijn gewone jongeren met ongewone zorgen. Ze hebben veel verantwoordelijkheden en moeten soms de rol van een volwassene of zorgverlener op zich nemen.
 
De combinatie van thuissituatie met school, hobby’s en sociale contacten kan soms lastig zijn. De jonge mantelzorgers missen een stukje vrijheid om jong te zijn en om zichzelf te ontwikkelen, waar hun leeftijdsgenootjes dat wel hebben.
 
(Her)ken jij deze situatie?
 
#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij mantelzorgNL
 

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je thuissituatie? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

#Ikbenniettemissen

Ik moet kiezen…

“Ik moet kiezen tussen mijn hobby, met vrienden iets doen en zorgen voor mijn moeder.”
 
Je kiest er niet voor om jonge mantelzorger te zijn, het overkomt je. Je wordt steeds opnieuw voor moeilijke keuzes gesteld. Bezig zijn met je hobby of zorgen voor je moeder?
 
Op beide plekken ben je #niettemissen!
 
#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij MantelzorgNL
 
Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl
#ikbenniettemissen

Een kwart van de jongeren mist vaak activiteiten, kan zelden plezier maken met vrienden en cijfert zichzelf regelmatig weg.

Dit staat vaak in sterk contrast met leeftijdsgenootjes die deze zorgen niet hebben. Het kan er voor zorgen dat jonge mantelzorgers eenzaam zijn en zich niet gezien of gehoord voelen.

Deze onzichtbare groep jongeren verdient het om gezien te worden, want zij zijn #niettemissen.

Ook in jouw omgeving zijn jongeren die voor een ander zorgen. klasgenoot die voor een ander zorgt, een vriend met een broertje met een beperking of een vriendin met een moeder met psychische problemen.

Bied een luisterend oor en laat zien dat jij ze ziet!

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

#ikbenniettemissen

‘In de ochtend zorg ik dat mijn broertje op tijd naar zijn dagbesteding kan, daardoor kom ik zelf vaak te laat op school.’

Jonge mantelzorgers (tussen de 8 en 24 jaar) groeien op met een hulpbehoevend gezinslid, waardoor zij zich zorgen maken, zorg missen en/of zorgtaken uitvoeren.
Stel je voor dat je elke dag moet kiezen: je broertje op tijd naar de dagbesteding, of jijzelf op tijd naar school? Op beide plekken zijn zij #niettemissen. Zorg dat jij ze ook niet mist!

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

#ikbenniettemissen

De Week van de Jonge Mantelzorger start vandaag!

Een week lang vragen wij extra aandacht voor de (h)erkenning van alle jonge mantelzorgers in Nederland. Voor een kwart van alle jongeren zijn zorgtaken, zorgen maken én zorg missen dagelijkse kost.

Zij zijn niet te missen!

Leer een aantal van deze jongeren én hun verhalen kennen op www.weekvandejongemantelzorger.nl

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je thuissituatie? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: 
umero.nl/contact of info@umero.nl

Week van de Jonge Mantelzorger – niet te missen…

Eigenlijk zou elke dag ‘de dag van de jonge mantelzorger’ moeten zijn. In de ideale wereld worden jongeren écht gezien wanneer zij in een zorgsituatie zitten. Het is nogal wat wanneer je op school moet zijn en je moet concentreren op de les, terwijl een belangrijke persoon in het ziekenhuis ligt, of alleen thuis is terwijl dat eigenlijk niet kan.

Hoe moeilijk is het nou om oprecht te vragen hoe het nou echt met de jongere gaat? En daarbij geen genoegen te nemen met het sociaal wenselijke antwoord “het gaat goed” of “het gaat wel”. Vraag eens door, hoe gaat het nou echt? Is het niet pittig om op te groeien in deze situatie? Wat betekend deze situatie voor jou?

Én stel eens voor om een concrete handeling over te nemen, voor jou is het misschien een klein gebaar, maar voor de jongere kan het een wereld van verschil betekenen.

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft ook voldoening, maar daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger.

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en hun omgeving niet dat zij opgroeien in situatie die anders is dan anders. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? 

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorger, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op een vroege leeftijd. Het thema van dit jaar is daarom Niet te missen! De campagne Niet te missen laat via video’s, posters en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren.

‘Coming soon’ 1 tot en met 7 juni 2022 De week van de jonge mantelzorger, want zij zijn #NIETTEMISSEN