Burgerschapsdagen Marianum Oost Gelre

Op 30 en 31 mei waren de burgerschapsdagen op het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo. Tijdens deze dagen volgen leerlingen allerlei workshops met verschillende thema’s, onder andere over opgroeien met zorg(en), oftewel jonge mantelzorgers (JMZ’ers)

Wat hebben we gedaan?

Aan de hand van het pakket ‘What if’ hebben Mirjan Hijink en ik de leerlingen meegenomen in het opgroeien met zorg(en). Wat kan het betekenen voor een jongere om thuis te maken te krijgen met zorg(en). Welke consequenties kan dit hebben voor jezelf, maar ook op je omgeving, werk of school en daarmee je toekomst?

We hebben stilgestaan bij de bijdrage die school kan leveren voor jongeren die opgroeien met zorg(en). Waarbij de reacties vanuit de leerlingen heel wisselend waren. Deze reacties maken het extra interessant wat de docenten met deze tips en informatie gaan doen. In sommige groepen ontstond een mooie uitwisseling tussen de leerlingen en de docent over de verwachtingen. Ook ontstond er een uitwisseling over het beeld dat leerlingen en docenten van elkaar hebben rondom dit thema. De bekendheid van belangrijke personen binnen de school was ook onderwerp van gesprek.

Ik hoop dat het thema een vervolg gaat krijgen en dat de docenten met de leerlingen verder praten over het onderwerp en alles wat er bij komt kijken. 

Marianum Lichtenvoorde

Heel erg bedankt voor de openheid van zowel leerlingen als docenten!

Daarnaast wil ik het Marianum en Mazzel bedanken voor de mogelijkheid om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen.