Burgerschapsdagen Marianum Oost Gelre

Op 30 en 31 mei waren de burgerschapsdagen op het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo. Tijdens deze dagen volgen leerlingen allerlei workshops met verschillende thema’s, onder andere over opgroeien met zorg(en), oftewel jonge mantelzorgers (JMZ’ers)

Wat hebben we gedaan?

Aan de hand van het pakket ‘What if’ hebben Mirjan Hijink en ik de leerlingen meegenomen in het opgroeien met zorg(en). Wat kan het betekenen voor een jongere om thuis te maken te krijgen met zorg(en). Welke consequenties kan dit hebben voor jezelf, maar ook op je omgeving, werk of school en daarmee je toekomst?

We hebben stilgestaan bij de bijdrage die school kan leveren voor jongeren die opgroeien met zorg(en). Waarbij de reacties vanuit de leerlingen heel wisselend waren. Deze reacties maken het extra interessant wat de docenten met deze tips en informatie gaan doen. In sommige groepen ontstond een mooie uitwisseling tussen de leerlingen en de docent over de verwachtingen. Ook ontstond er een uitwisseling over het beeld dat leerlingen en docenten van elkaar hebben rondom dit thema. De bekendheid van belangrijke personen binnen de school was ook onderwerp van gesprek.

Ik hoop dat het thema een vervolg gaat krijgen en dat de docenten met de leerlingen verder praten over het onderwerp en alles wat er bij komt kijken. 

Marianum Lichtenvoorde

Heel erg bedankt voor de openheid van zowel leerlingen als docenten!

Daarnaast wil ik het Marianum en Mazzel bedanken voor de mogelijkheid om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen. 

Jonge mantelzorgers zijn gewone jongeren met ongewone zorgen

Jonge mantelzorgers zijn gewone jongeren met ongewone zorgen. Ze hebben veel verantwoordelijkheden en moeten soms de rol van een volwassene of zorgverlener op zich nemen.
 
De combinatie van thuissituatie met school, hobby’s en sociale contacten kan soms lastig zijn. De jonge mantelzorgers missen een stukje vrijheid om jong te zijn en om zichzelf te ontwikkelen, waar hun leeftijdsgenootjes dat wel hebben.
 
(Her)ken jij deze situatie?
 
#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij mantelzorgNL
 

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je thuissituatie? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

#Ikbenniettemissen

Ik moet kiezen…

“Ik moet kiezen tussen mijn hobby, met vrienden iets doen en zorgen voor mijn moeder.”
 
Je kiest er niet voor om jonge mantelzorger te zijn, het overkomt je. Je wordt steeds opnieuw voor moeilijke keuzes gesteld. Bezig zijn met je hobby of zorgen voor je moeder?
 
Op beide plekken ben je #niettemissen!
 
#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij MantelzorgNL
 
Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl
#ikbenniettemissen

Een kwart van de jongeren mist vaak activiteiten, kan zelden plezier maken met vrienden en cijfert zichzelf regelmatig weg.

Dit staat vaak in sterk contrast met leeftijdsgenootjes die deze zorgen niet hebben. Het kan er voor zorgen dat jonge mantelzorgers eenzaam zijn en zich niet gezien of gehoord voelen.

Deze onzichtbare groep jongeren verdient het om gezien te worden, want zij zijn #niettemissen.

Ook in jouw omgeving zijn jongeren die voor een ander zorgen. klasgenoot die voor een ander zorgt, een vriend met een broertje met een beperking of een vriendin met een moeder met psychische problemen.

Bied een luisterend oor en laat zien dat jij ze ziet!

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

#ikbenniettemissen

‘In de ochtend zorg ik dat mijn broertje op tijd naar zijn dagbesteding kan, daardoor kom ik zelf vaak te laat op school.’

Jonge mantelzorgers (tussen de 8 en 24 jaar) groeien op met een hulpbehoevend gezinslid, waardoor zij zich zorgen maken, zorg missen en/of zorgtaken uitvoeren.
Stel je voor dat je elke dag moet kiezen: je broertje op tijd naar de dagbesteding, of jijzelf op tijd naar school? Op beide plekken zijn zij #niettemissen. Zorg dat jij ze ook niet mist!

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

#ikbenniettemissen

De Week van de Jonge Mantelzorger start vandaag!

Een week lang vragen wij extra aandacht voor de (h)erkenning van alle jonge mantelzorgers in Nederland. Voor een kwart van alle jongeren zijn zorgtaken, zorgen maken én zorg missen dagelijkse kost.

Zij zijn niet te missen!

Leer een aantal van deze jongeren én hun verhalen kennen op www.weekvandejongemantelzorger.nl

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je thuissituatie? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: 
umero.nl/contact of info@umero.nl