Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof van 1 mei 2023 tot en met 28 augustus 2023

In verband met zwangerschapsverlof is Umero niet bereikbaar. Vanaf 28 augustus sta u ik graag weer te woord.

Mantelzorgmakelaar

Heeft u behoefte aan de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar? Dan verwijs ik u graag naar de website van de beroepsvereniging. Daarop zijn alle mantelzorgmakelaars te vinden die u kunnen ondersteunen.

https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/

Vooraankondiging

Vanaf maandag 1 mei 2023 ga ik van mijn zwangerschapsverlof genieten. Ik ben weer bereikbaar vanaf 28 augustus.
 
Bent u in de tussentijd op zoek naar een mantelzorgmakelaar? Kijk dan op de website van de beroepsvereniging welke mantelzorgmakelaars er in uw omgeving actief zijn: www.bmzm.nl
 
Vanaf 28 augustus sta ik u graag weer te woord. 
Vooraankondiging zwangerschapsverlof

Online platform voor Doetinchemse wijk Dichteren

DOETINCHEM – In de wijk Dichteren is een online platform opgestart. Doel daarvan is dat mensen langer gelukkiger en gezonder in de wijk kunnen blijven wonen. 

ma 27 feb., 16:00 Door Hans Hissink

Voor oplossen zorgkloof is hele maatschappij nodig

Sinds 1 februari 2023 is er een online platform voor de wijk Dichteren: Onsdichteren.nl. Projectleider Vanessa Schroer legt uit waarom. “Er woonden in 2022 865 mensen van 65+ in de wijk en 2000 mensen zijn tussen de 45 en 65 jaar oud. De wijk gaat de komende jaren vergrijzen. 52% van de 65-plussers in Nederland heeft een chronische aandoening terwijl er nu al 67.000 vacatures in de zorg zijn. Die gaan niet meer ingevuld worden. Inmiddels is er een zorgkloof ontstaan doordat de vraag naar zorg toeneemt terwijl de beschikbaarheid van zorg afneemt. Er is een enquête gehouden onder 55-plussers in de wijk Dichteren. Zij geven allemaal aan het fijn te hebben, maar niet echt bezig te zijn met de toekomstige gezondheid. De hulp die zij denken te krijgen, is er straks veel minder. Met het platform hebben we als doel dat mensen in Dichteren zo lang, zo gezond en zo gelukkig mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen.”

Gezond en blij

Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber heeft de volgende visie: “Als je je kunt aanpassen aan veranderingen in je leven zodat je kan (blijven) doen waar je blij van wordt, dan blijf je zo lang mogelijk gezond.” Petra van Elst van huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dichteren herkent dat wel. “Je kunt het ook andersom bekijken. Er is een groot verschil hoe mensen omgaan met ziekte. Soms is het onvoorstelbaar hoe krachtig mensen kunnen zijn. Je kunt heel anders omgaan met ziekte als je het op andere gebieden goed hebt. Zoals voldoende sociale contacten waardoor je je niet eenzaam voelt.”

Mantelzorgmakelaar Tanja Beerten ziet hetzelfde, maar wel op een andere manier. “Mantelzorgers zorgen vaak heel goed voor de ander, maar niet voldoende voor zichzelf omdat zij daar geen tijd voor hebben. Met hen ben ik in gesprek over wat zij zelf leuk vinden en belangrijk én hoe zij op een juiste en verantwoorde manier voor zichzelf kunnen zorgen.”

Het platform wordt gevuld en onderhouden door zes buurtverbinders die in de wijk wonen en zich betrokken voelen. Zij werken samen met inmiddels ruim 20 samenwerkende partners in de wijk zoals De Wingerd, VIOD, Noabers van Dichteren, platform Armoedebestrijding, de voedselbank en andere welzijnsorganisaties die hulp en activiteiten aanbieden en andere leuke en praktische dingen organiseren.

“Om de zorgkloof op te lossen, is de hele maatschappij nodig, vandaar de diversiteit aan samenwerkende partners. Met hen hebben we gebrainstormd hoe de leuke dingen in de wijk zo goed mogelijk geborgd kunnen worden. Daaruit is het platform ontstaan waarop komt te staan wat er in de wijk te doen is, ook is er vraag en aanbod te vinden, alles met het achterliggende idee dat als mensen meer in verbinding met elkaar staan, meer voor elkaar kunnen betekenen en samen dingen kunnen doen, het leven daardoor leuker wordt en je dus gezonder wordt en blijft,” legt Vanessa uit.

Regelmatig hebben de samenwerkingspartners een overleg waarin signalen worden gedeeld in het kader van het bevorderen van positieve gezondheid. “Daardoor is duidelijk geworden dat er een toename is geweest van mensen die in financiële problemen zitten, dat er kinderen zonder ontbijt op school komen, dat ouderen niet altijd in staat zijn een hulpmiddel aan te schaffen of medicatie niet kunnen betalen,” aldus Vanessa. “Platform armoedebestrijding en de voedselbank zijn ook aangesloten waardoor heel veel signalen vanuit verschillende kanten worden gedeeld die je normaal gesproken niet zo gauw zou horen. Als dat niet zou zijn, dan weet je ook niet wat je kunt verbeteren. Nu wel,” vult Tanja aan.

Afbeelding bij artikel in de krant van 1 maart 2023

Praktisch en leuk

Het platform is voor jong en oud en gaat alleen werken als heel veel mensen lid worden. “Het is leuk om te lezen wat er allemaal in de buurt te doen is. Hierdoor kunnen mensen op ideeën komen als zij lezen dat er bijvoorbeeld een schildercursus in de wijk wordt gegeven,” vertelt Vanessa. “Het platform kan ook ingezet worden voor hele praktische dingen,” aldus Petra van Elst. “Iemand wordt bijvoorbeeld ziek, is nog best zelfstandig, maar kan de boodschappen niet meer halen. Hoe gemakkelijk kan het zijn om een jongere met de oudere in contact te brengen om die boodschappen te doen. Als ik in de praktijk mensen met een hulpvraag kan verwijzen naar het platform, dan kan dat ook nog eens bijdragen aan een stukje verbinding tussen mensen die eenzaam zijn.”

Mantelzorgmakelaar Tanja ziet nog weer andere voordelen voor het platform. “Vaak hebben mensen ideeën voor een activiteit, maar durven daar geen stappen voor te ondernemen omdat zij denken dat zij de enigen zijn die iets willen. Of dat mensen iets willen gaan doen, maar niet weten dat het al georganiseerd wordt. Op dit platform is het heel gemakkelijk te vinden en je kunt je er heel gemakkelijk voor aanmelden om zelf een oproep te plaatsen wie zich wil aansluiten bij een activiteit om mee te gaan doen.”

Vanessa geeft de voordelen aan van de samenwerkende partners in de wijk. “Doordat we allerlei signalen uit de wijk opvangen weten we ook welke informatie we moeten geven en welke activiteiten er georganiseerd moeten worden. Dat wordt allemaal op het platform geplaatst waardoor er hopelijk een aanhoudende wisselwerking gaat ontstaan zodat iedereen gelukkiger en gezonder in deze wijk kan blijven wonen.”

“Het platform kan ook ingezet worden voor hele praktische dingen”

De drie wijkpartners vinden het platform een voorbeeld voor het hele land en hebben wel een beeld hoe het succesvol wordt. “We hopen dat iedereen die in de wijk woont volgend jaar lid is van het platform. Het is van de wijk en wordt gevuld door bewoners samen met de buurtverbinders waardoor mensen verbonden worden. Niet alleen door praktische dingen als een boodschap doen, maar ook door leuke dingen zoals culturele en sportieve activiteiten.”

onsdichteren.nl

Het originele artikel is te lezen op https://www.doetinchemsvizier.nl/…/online-platform-voor…

(Inloop-) spreekuur

Behoefte aan een (inloop-) spreekuur?
Om te ontdekken of er behoefte is aan een (inloop-) spreekuur voor mantelzorgers uit de wijk Dichteren, zit ik (Tanja Beerten) van januari t/m maart 2023 elke vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur bij Medisch Centrum Dichteren (Willy Brandtplein 14-a, Doetinchem).
 
Alle mantelzorgers zijn van harte welkom met hun vraag. Afhankelijk van het aantal bezoekers heb ik tussen de 10 en 30 minuten de tijd. Hier zitten geen kosten aan verbonden.
 
Wanneer blijkt dat er behoefte is aan een huisbezoek en verdere ondersteuning, kijken we samen of er een vergoeding mogelijk is bij de zorgverzekeraar van de mantelzorger.

Verzekeraars en vergoedingen

Alle mantelzorgmakelaars zijn lid van de beroepsvereniging de BMZM. Door de beroepsvereniging worden afspraken gemaakt rondom de vergoedingen die verzekeraars toekennen voor een mantelzorgmakelaar.

Elk jaar worden deze gesprekken met de verzekeraars opnieuw gevoerd en wanneer alle afspraken rond zijn, maakt de BMZM het overzicht inzichtelijk voor iedereen.

Voor de website van de beroepsvereniging kunt u de volgende link volgen: BMZM

In het overzicht is te zien welke verzekering een mogelijkheid heeft om een mantelzorgmakelaar in te schakelen en onder welke voorwaarden dit kan. Verstandig is om zelf contact op te nemen met de verzekeraar.

In een aantal gevallen stuurt de verzekeraar toestemming naar de betreffende mantelzorgmakelaar. In sommige gevallen is deze toestemming nodig voordat de ondersteuning kan starten. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen aan Umero? Neem dan gerust contact op.

Overzicht van de BMZM van verzekeraars met vergoeding voor mantelzorgmakelaar.
Overzicht van de BMZM van verzekeraars met vergoeding voor mantelzorgmakelaar.
Overzicht van de BMZM van verzekeraars met vergoeding voor mantelzorgmakelaar.
Overzicht van de BMZM van verzekeraars met vergoeding voor mantelzorgmakelaar.

Zorgen over ouders

Alsof opgroeien nog niet ingewikkeld genoeg is, maken jonge mantelzorgers zich ook nog eens zorgen over hun ouders. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook de zorgen over de zorgvrager.
 
“Ik maak mij zorgen om de zorgen van mijn ouders. Ik blijf hopen dat het goed gaat. Dat ze zullen blijven lachen en leuke dingen met me blijven doen. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik doorkrijg dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat.
Dat de continue zorgen teveel zijn. Dat ze moedeloos worden van alle instanties, regels en procedures. Dat ze soms de hoop verliezen, na de zoveelste crisis of afwijzing. Dat er gewoon geen moment is van onbezorgd genieten.
 
Dat maakt mij intens verdrietig. Ik gun ze zoveel, maar ik kan zo weinig veranderen.
 
Ik probeer vrolijk te blijven, het goed te doen, zelfstandig te zijn, ze niet nog meer te belasten, maar ik weet inmiddels ook wel dat dat soms juist averechts werkt.
 
Mijn ouders te zien lijden onder alle zorgen doet pijn. Het maakt me ook bang. Hoelang houden ze het vol? Wanneer storten ze weer in?
Ik ben bang dat ze onder alle zorgen bezwijken. Ik zou willen dat dit een irreële angst is, maar het is al meer dan eens gebeurd. Waar moet ik op blijven hopen en wat geeft mij houvast, als de zorgen nooit weg gaan?”
 
Zorgen over mijn ouders

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

De toekomst…

“De toekomst…ik kan dat niet los zien van zorgen om mijn zusje.
 
Kan ik gewoon gaan en staan waar ik wil, of moet ik in de buurt blijven wonen van mijn zusje?
 
Als ik zelf een gezinnetje wil stichten, hoe heeft mijn zusje daar dan invloed op? Hoe kijken mijn kinderen tegen hun tante aan? Kan ik eigenlijk wel gewoon kinderen krijgen, of krijgen die dan ook een aandoening?
 
Hoeveel tijd moet ik steken in de zorgen rondom mijn zusje? Wil en kan ik dat wel? Leeft mijn zusje dan überhaupt nog? Als ze niet meer leeft, hoe heeft dat dan invloed op ons?
 
Er zijn manieren om wettelijk vast te leggen hoe de zorg verdeeld wordt als mijn ouders niet meer kunnen zorgen, maar daar wil ik nog helemaal niet over na denken. Daar zou ik me nu toch ook nog helemaal niet druk om hoeven maken? Welke twintiger denkt hier nu al over na? Ik wil eerst mezelf en mijn eigen leven uitvinden. Ik wil niet wéér rekening houden met mijn zusje.
 
#brus #brussen #brussenerbij #mijnbrusverhaal #ziejemij #jongemantelzorgers #jmz #zorgmama #zorgouder #zorgintensiefkind #koppkind #ptss mijn_brus_verhaal 
 
Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl
Toekomst Jonge mantelzorgers
Met toestemming gedeeld van @mijn_brus_verhaal

Burgerschapsdagen Marianum Oost Gelre

Op 30 en 31 mei waren de burgerschapsdagen op het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo. Tijdens deze dagen volgen leerlingen allerlei workshops met verschillende thema’s, onder andere over opgroeien met zorg(en), oftewel jonge mantelzorgers (JMZ’ers)

Wat hebben we gedaan?

Aan de hand van het pakket ‘What if’ hebben Mirjan Hijink en ik de leerlingen meegenomen in het opgroeien met zorg(en). Wat kan het betekenen voor een jongere om thuis te maken te krijgen met zorg(en). Welke consequenties kan dit hebben voor jezelf, maar ook op je omgeving, werk of school en daarmee je toekomst?

We hebben stilgestaan bij de bijdrage die school kan leveren voor jongeren die opgroeien met zorg(en). Waarbij de reacties vanuit de leerlingen heel wisselend waren. Deze reacties maken het extra interessant wat de docenten met deze tips en informatie gaan doen. In sommige groepen ontstond een mooie uitwisseling tussen de leerlingen en de docent over de verwachtingen. Ook ontstond er een uitwisseling over het beeld dat leerlingen en docenten van elkaar hebben rondom dit thema. De bekendheid van belangrijke personen binnen de school was ook onderwerp van gesprek.

Ik hoop dat het thema een vervolg gaat krijgen en dat de docenten met de leerlingen verder praten over het onderwerp en alles wat er bij komt kijken. 

Marianum Lichtenvoorde

Heel erg bedankt voor de openheid van zowel leerlingen als docenten!

Daarnaast wil ik het Marianum en Mazzel bedanken voor de mogelijkheid om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen. 

Jonge mantelzorgers zijn gewone jongeren met ongewone zorgen

Jonge mantelzorgers zijn gewone jongeren met ongewone zorgen. Ze hebben veel verantwoordelijkheden en moeten soms de rol van een volwassene of zorgverlener op zich nemen.
 
De combinatie van thuissituatie met school, hobby’s en sociale contacten kan soms lastig zijn. De jonge mantelzorgers missen een stukje vrijheid om jong te zijn en om zichzelf te ontwikkelen, waar hun leeftijdsgenootjes dat wel hebben.
 
(Her)ken jij deze situatie?
 
#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij mantelzorgNL
 

Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je thuissituatie? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl

#Ikbenniettemissen

Ik moet kiezen…

“Ik moet kiezen tussen mijn hobby, met vrienden iets doen en zorgen voor mijn moeder.”
 
Je kiest er niet voor om jonge mantelzorger te zijn, het overkomt je. Je wordt steeds opnieuw voor moeilijke keuzes gesteld. Bezig zijn met je hobby of zorgen voor je moeder?
 
Op beide plekken ben je #niettemissen!
 
#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij MantelzorgNL
 
Ben jij jonge mantelzorger en heb jij vragen over je toekomst? wil je hier graag met iemand over praten? Neem gerust contact met me op: umero.nl/contact of info@umero.nl
#ikbenniettemissen