Online platform voor Doetinchemse wijk Dichteren

DOETINCHEM – In de wijk Dichteren is een online platform opgestart. Doel daarvan is dat mensen langer gelukkiger en gezonder in de wijk kunnen blijven wonen. 

ma 27 feb., 16:00 Door Hans Hissink

Voor oplossen zorgkloof is hele maatschappij nodig

Sinds 1 februari 2023 is er een online platform voor de wijk Dichteren: Onsdichteren.nl. Projectleider Vanessa Schroer legt uit waarom. “Er woonden in 2022 865 mensen van 65+ in de wijk en 2000 mensen zijn tussen de 45 en 65 jaar oud. De wijk gaat de komende jaren vergrijzen. 52% van de 65-plussers in Nederland heeft een chronische aandoening terwijl er nu al 67.000 vacatures in de zorg zijn. Die gaan niet meer ingevuld worden. Inmiddels is er een zorgkloof ontstaan doordat de vraag naar zorg toeneemt terwijl de beschikbaarheid van zorg afneemt. Er is een enquête gehouden onder 55-plussers in de wijk Dichteren. Zij geven allemaal aan het fijn te hebben, maar niet echt bezig te zijn met de toekomstige gezondheid. De hulp die zij denken te krijgen, is er straks veel minder. Met het platform hebben we als doel dat mensen in Dichteren zo lang, zo gezond en zo gelukkig mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen.”

Gezond en blij

Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber heeft de volgende visie: “Als je je kunt aanpassen aan veranderingen in je leven zodat je kan (blijven) doen waar je blij van wordt, dan blijf je zo lang mogelijk gezond.” Petra van Elst van huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dichteren herkent dat wel. “Je kunt het ook andersom bekijken. Er is een groot verschil hoe mensen omgaan met ziekte. Soms is het onvoorstelbaar hoe krachtig mensen kunnen zijn. Je kunt heel anders omgaan met ziekte als je het op andere gebieden goed hebt. Zoals voldoende sociale contacten waardoor je je niet eenzaam voelt.”

Mantelzorgmakelaar Tanja Beerten ziet hetzelfde, maar wel op een andere manier. “Mantelzorgers zorgen vaak heel goed voor de ander, maar niet voldoende voor zichzelf omdat zij daar geen tijd voor hebben. Met hen ben ik in gesprek over wat zij zelf leuk vinden en belangrijk én hoe zij op een juiste en verantwoorde manier voor zichzelf kunnen zorgen.”

Het platform wordt gevuld en onderhouden door zes buurtverbinders die in de wijk wonen en zich betrokken voelen. Zij werken samen met inmiddels ruim 20 samenwerkende partners in de wijk zoals De Wingerd, VIOD, Noabers van Dichteren, platform Armoedebestrijding, de voedselbank en andere welzijnsorganisaties die hulp en activiteiten aanbieden en andere leuke en praktische dingen organiseren.

“Om de zorgkloof op te lossen, is de hele maatschappij nodig, vandaar de diversiteit aan samenwerkende partners. Met hen hebben we gebrainstormd hoe de leuke dingen in de wijk zo goed mogelijk geborgd kunnen worden. Daaruit is het platform ontstaan waarop komt te staan wat er in de wijk te doen is, ook is er vraag en aanbod te vinden, alles met het achterliggende idee dat als mensen meer in verbinding met elkaar staan, meer voor elkaar kunnen betekenen en samen dingen kunnen doen, het leven daardoor leuker wordt en je dus gezonder wordt en blijft,” legt Vanessa uit.

Regelmatig hebben de samenwerkingspartners een overleg waarin signalen worden gedeeld in het kader van het bevorderen van positieve gezondheid. “Daardoor is duidelijk geworden dat er een toename is geweest van mensen die in financiële problemen zitten, dat er kinderen zonder ontbijt op school komen, dat ouderen niet altijd in staat zijn een hulpmiddel aan te schaffen of medicatie niet kunnen betalen,” aldus Vanessa. “Platform armoedebestrijding en de voedselbank zijn ook aangesloten waardoor heel veel signalen vanuit verschillende kanten worden gedeeld die je normaal gesproken niet zo gauw zou horen. Als dat niet zou zijn, dan weet je ook niet wat je kunt verbeteren. Nu wel,” vult Tanja aan.

Afbeelding bij artikel in de krant van 1 maart 2023

Praktisch en leuk

Het platform is voor jong en oud en gaat alleen werken als heel veel mensen lid worden. “Het is leuk om te lezen wat er allemaal in de buurt te doen is. Hierdoor kunnen mensen op ideeën komen als zij lezen dat er bijvoorbeeld een schildercursus in de wijk wordt gegeven,” vertelt Vanessa. “Het platform kan ook ingezet worden voor hele praktische dingen,” aldus Petra van Elst. “Iemand wordt bijvoorbeeld ziek, is nog best zelfstandig, maar kan de boodschappen niet meer halen. Hoe gemakkelijk kan het zijn om een jongere met de oudere in contact te brengen om die boodschappen te doen. Als ik in de praktijk mensen met een hulpvraag kan verwijzen naar het platform, dan kan dat ook nog eens bijdragen aan een stukje verbinding tussen mensen die eenzaam zijn.”

Mantelzorgmakelaar Tanja ziet nog weer andere voordelen voor het platform. “Vaak hebben mensen ideeën voor een activiteit, maar durven daar geen stappen voor te ondernemen omdat zij denken dat zij de enigen zijn die iets willen. Of dat mensen iets willen gaan doen, maar niet weten dat het al georganiseerd wordt. Op dit platform is het heel gemakkelijk te vinden en je kunt je er heel gemakkelijk voor aanmelden om zelf een oproep te plaatsen wie zich wil aansluiten bij een activiteit om mee te gaan doen.”

Vanessa geeft de voordelen aan van de samenwerkende partners in de wijk. “Doordat we allerlei signalen uit de wijk opvangen weten we ook welke informatie we moeten geven en welke activiteiten er georganiseerd moeten worden. Dat wordt allemaal op het platform geplaatst waardoor er hopelijk een aanhoudende wisselwerking gaat ontstaan zodat iedereen gelukkiger en gezonder in deze wijk kan blijven wonen.”

“Het platform kan ook ingezet worden voor hele praktische dingen”

De drie wijkpartners vinden het platform een voorbeeld voor het hele land en hebben wel een beeld hoe het succesvol wordt. “We hopen dat iedereen die in de wijk woont volgend jaar lid is van het platform. Het is van de wijk en wordt gevuld door bewoners samen met de buurtverbinders waardoor mensen verbonden worden. Niet alleen door praktische dingen als een boodschap doen, maar ook door leuke dingen zoals culturele en sportieve activiteiten.”

onsdichteren.nl

Het originele artikel is te lezen op https://www.doetinchemsvizier.nl/…/online-platform-voor…

Mantelzorg

Heeft iemand in je omgeving hulp nodig doordat hij/zij ziek is? Dit kan een gezins- of familielid zijn, je kind, een vriend, een buurman, een collega of een kennis. Help jij die naaste met bijvoorbeeld: 

  • de financiën
  • de boodschappen
  • douchen/aankleden
  • (huis)arts bezoek

Niet vanwege een griep, een gebroken been of omdat het een ‘gezond’ kind is, maar bij een ziekte, beperking, verslaving of depressie, doe je dit voor een lange periode en onbetaald? 

Dan ben je mantelzorger!

Moeder (mantelzorger) met dochter, mantelzorg

De term spreekt veel mensen niet aan, maar het is wel een term die belangrijk is om te onthouden. Misschien is de vraag nog niet zo groot en voelt het niet als belasting, maar let wel op je eigen gezondheid! Het komt er ‘even’ bij, die extra boodschappen, de dagelijkse telefoontjes om te kijken hoe het met iemand gaat of die wekelijkse ondersteuning bij het verschonen van het bed of het doen van de was. In het begin doe je het er met liefde bij en dat is ook heel fijn. Je hebt je huishouden, misschien een eigen gezin en een drukke baan, er wordt van je verwacht dat je je familie en vrienden regelmatig bezoekt, je wilt wekelijks sporten, hebt een hobby, hoe past dit allemaal in de week? 

Lukt het om alle ballen in de lucht te houden? 

Ja? Dat is geweldig! Ga zo door en zorg goed voor je zelf! Weet dat je mantelzorger bent en dat je (ook preventief) aan de bel kunt trekken voor ondersteuning!

Nee? Weet dat er mensen zijn die met je mee kunnen denken om de ballen in de lucht te houden OF om misschien een paar ballen van je over te nemen. 

Mantelzorg is heel mooi, heel dankbaar, heel fijn, je leert er veel van en er zitten hele fijne kanten aan. MAAR het kan ook zwaar worden. Het kan ook meer zijn dan je eerst dacht of de hoeveelheid hulp die nodig is blijkt steeds groter te worden. Misschien lukte alles heel goed omdat het voor een korte periode leek te zijn, maar duurt het nu wel erg lang of is er geen eind in zicht. Misschien wordt de belasting steeds groter omdat familieleden ineens van alles aan je vragen. Er zijn heel veel mogelijkheden te bedenken waardoor de taken te zwaar worden en deze zijn nooit allemaal op te sommen in een tekst als deze.

Kun je hulp gebruiken? Op het gebied van bijvoorbeeld indicaties, PGB, Wmo, Wlz, ZVW, jeugdwet OF wil je graag met iemand praten over de situatie, weet je niet hoe je de zorg met je werk en/of privé kunt combineren, heb je vragen of wil je graag ondersteuning in het gesprek met anderen over de situatie?

‘Umero; zorg voor de mantelzorger’ is op verschillende manieren te bereiken:

  • via deze website: www.umero.nl (contactformulier of zelf een afspraak inplannen)
  • mail: info@umero.nl
  • telefoon: 06 – 83 71 22 37
  • via verschillende sociale kanalen (facebook, twitter, instagram)
  • via Siilo (voor professionals)
  • via verschillende app’s: WhatsApp, Signal, Telegram, Threema

Voor vragen, informatie of een kennismaking neem gerust contact op. Ik antwoord binnen 2 werkdagen.