Websites / informatie

De informatie op deze pagina is ingedeeld in de volgende thema’s (en in deze volgorde):

 • Apps / digitale hulpmiddelen
 • Boeken
 • Video’s / kijktips
 • Podcast
 • Algemene informatie
 • Specifieke informatie
 • Werk en mantelzorg
 • E-learning
 • Kennisbundels / databank

Boeken

 • DementieExpertise
  (Boeken: ‘Mantelzorg & dementie’, ‘Dementie & empathie’ en ‘De dag door met dementie’.

Video's / kijktips

Podcast

 • Achter de gordijnen – door Loes de Groen
 • De mantelzorgpodcast – door MantelzorgNL
  “Met deze podcast informeren en inspireren we je over onderwerpen die voor jou van belang zijn.”
 • En toen was ik mantelzorger – door NPO Radio 5 / EO
  Mantelzorgers geven een inkijkje in de privé situatie. “Wat doet het met je als iemand ineens afhankelijk van je wordt? In deze podcast hoor je elke week het verhaal van één van deze onzichtbare helden.”
 • Huisarrest
  Dé podcast met echte verhalen van mantelzorgers. Pauline Huijzer is de podcast puur vanuit zichzelf gestart vanuit een achtergrond als communicatieadviseur in Zorg en ICT en onderzoeksjournalist. Het doel: andere mantelzorgers laten weten dat zij niet alleen zijn en hen een hart onder de riem te steken.

Apps / digitale hulpmiddelen

 • App store van de GGD 
  “De GGD AppStore biedt een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante, betrouwbare gezondheidsapps1 en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen).” De GGD heeft de apps onderverdeeld in de zes dimensies van Positieve Gezondheid.
 • Carenzorgt
  “Caren is een digitale gezondheidsomgeving en geeft jou inzage in en controle over je eigen gezondheid, of die van je verwanten. Caren helpt je ook met het organiseren van zorg en maakt het mogelijk om informatie te delen en taken te plannen rondom jouw zorgsituatie.”
 • Hello 24/7
  “dé mantelzorg-app van Nederland. Mantelzorgen kun je niet alleen, daar heb je meer mensen bij nodig. Je broer, zus, neef, buuf of beste vriend. Hoe meer mensen je mobiliseert, hoe beter het zorgt. Maak snel en gemakkelijk je eigen sociale zorgnetwerk aan. Regel afspraken en acFes in de centrale agenda, van wie-gaat-wanneer-langs tot wie de boodschappen doet. Bewaar persoonlijke bestanden en contacten op één plaats. En hou alle mantelzorg communicatie op één plek. Je kan gratis van start met de app, je vindt ons op www.hello247.nl. Voor de mantelzorgmakelaar is er de mogelijkheid om tussen meerdere families te schakelen, wat het werk een stuk overzichtelijker kan maken. Vanaf 2024 wordt de premium versie volledig vergoed voor aanvullend verzekerden bij Zilveren Kruis.”
 • ‘Wie is wie’
  “Wie spelen er een rol in het netwerk van ouderen? Met de vernieuwde tool ‘Wie is wie’ kan een oudere dit eenvoudig in kaart brengen. Voor ouderen met een klein netwerk kan het handig zijn om overzicht te hebben van personen in hun omgeving die hen kunnen helpen. Ook voor de professionele hulpverlening is inzicht in het netwerk van de oudere bruikbaar.”

Algemene informatie

 • BMZM
  Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars
 • Filica
  Filica geeft een overzicht van locaties waar senioren kunnen wonen met zorg.
 • JMZ Pro
  JMZ Pro zet zich in voor jonge mantelzorgers, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen. Dit doen wij samen met jonge mantelzorgers.

 • Kennis Informele zorg
  Dit is het plein waar iedereen binnen het onderwijs en de beroepspraktijk van zorg en welzijn terecht kan voor het vinden en delen van kennis en inspiratie op het gebied van informele zorg.
 • Keuzehulpen
  Welk ziekenhuis of kliniek past bij u? Dit hangt af van wat u wilt. Kies de keuzehulp die bij uw aandoening past. De keuzehulp stelt u een paar vragen en u geeft aan wat u belangrijk vindt. U krijgt een overzicht met belangrijke informatie van zorginstellingen die passen bij uw wensen.
 • Mantelzorgelijk
  “Het grootste onafhankelijke expertise en lotgenotenplatform door en voor mantelzorgers.”
 • Mantelzorglijn
  Zorg  je voor een ander en heb je vragen? Wil je graag een advies over je persoonlijke situatie? Of heb je behoefte aan eenluisterend oor?
 • MantelzorgNL
  De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.
 • Mantelzorgtest
  Krijg inzicht, praktische tips en hulp bij de zorg voor uw naaste.
 • Meldcode van Movisie
  Informatie over ‘ontspoorde mantelzorg’: goede zorg die sluipenderwijs kan omslaan in verwaarlozing of verkeerde behandeling. Bij ontspoorde mantelzorg is meestal geen sprake van opzet of moedwil.
 • Ouderen en veerkracht
  Een samenwerking van ouderen, zorgorganisaties en gemeenten. Samen werken we aan goede voorzieningen en ondersteuning bij het ouder worden in de Achterhoek, lokaal en regionaal.
 • Positieve gezondheid
  Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen, voor kinderen en voor jongeren. Daarnaast is er een eenvoudige versie.
 • SOFA-model
  Voor een goed samenspel tussen professionals en mantelzorgers helpt inzicht in de rollen die mantelzorgers hebben. Het SOFA-model geeft zicht op deze rollen en wat jij, als professional, hierin kunt doen.
 • Welke professionals helpen mantelzorgers?
  In deze illustratie zijn de professionals opgenomen waarmee de meeste mantelzorgers in de thuissituatie te maken hebben; en dat zijn er een heleboel.
 • Zorgkaart Nederland
  Op ZorgkaartNederland kunt u erkende en BIG-geregistreerde zorgverleners en instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra vinden en waarderen. Met uw waardering helpt u anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. 
 • Zorgkantoor 
  Algemene informatie over het aanvragen van langdurige zorg en welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden. De leveringsvormen zowel thuis als bij een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget worden uitgelegd. Er is ook informatie te vinden over wie wat betaalt en welke kosten er zelf betaald moeten worden. De website leidt mensen, op basis van hun postcode, eenvoudig door naar het juiste zorgkantoor.
 • Zorg van nu
  Slimme zorg; welke zorginnovaties zijn er, hoe  zet je ze in, wanneer en waarom.
 • Zorg voor beter
  Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn.

E-learning

Specifieke informatie

 • Alzheimer Nederland
  “Voor een beter leven met dementie en een toekomst zonder dementie”. Informatie over Alzheimer (en dementie) met gegevens van lokale afdelingen.
 • Dementie.nl
  Platform voor iedereen die te maken heeft met dementie. Met onder andere tips voor de omgang met dementie.
 • Dementie – via zorgvoorbeter.nl
  Informatie over dementie, ondersteuningsmogelijkheden, onbegrepen gedrag, enz.
 • Depressie vereniging
  De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met depressie en hun naasten.
 • Domotica – veilig thuis – via Kruiswerk
  Allerlei tips en handige producten (domotica) om zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen.
 • Hulp voor mantelzorgers (website van de BMZM voor mantelzorgers)
  Als mantelzorger geef je langdurige zorg. Bijvoorbeeld aan je ouders, je kind of een ander familielid, vriend of buur.
  Zonder dat je daarvoor geleerd hebt. Meestal word je ook niet betaald.
  Mantelzorgen doe je bovendien vaak naast een opleiding, werk en/of de zorg voor je gezin. Als mantelzorger kun je je dan flink overbelast voelen.
  De mantelzorgmakelaar weet als geen ander de weg in de zorg. Zij of hij is er voor jou als mantelzorger en helpt je graag. 
 • Lotgenotencontact / supportgroepen / patiëntenverenigingen
  Er zijn ontzettend veel groepen actief rondom specifieke ziektebeelden. Bijna elke aandoening heeft een eigen vereniging/organisatie die mensen informeert en/of bij staat.
 • NAH
  Een organisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.
 • Ouderenmishandeling
  “Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving.”
 • Psychiatrische of psychosociale problematiek
 • Ontmoetingsplek, je moet wel ingeschreven staan bij één van de aangesloten organisatie.
 • Respijtzorg
  Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.
 • Verslaving – Iriszorg
 • Wmo – algemene informatie via de rijksoverheid
  Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.
 • Wlz – algemene informatie via de rijksoverheid
  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
 • Zvw – algemene informatie via het zorginstituut
  Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product.

Werk en mantelzorg

 • Mantelzorgpower
  M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ‘empoweren’: jezelf sterker maken. Dit platform ondersteunt werkende mantelzorgers daarbij met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning.
 • Werk en mantelzorg
  Werk&Mantelzorg zet zich in voor werkgevers en organisaties die mantelzorgvriendelijk willen werken. Want mantelzorgvriendelijke werkgevers zorgen niet alleen goed voor hun grootste kapitaal: de eigen medewerkers, maar bereiden zich ook voor op de toekomst en de veranderende arbeidsmarkt.

 • Werk en mantelzorg voor leidinggevenden
  Een platform voor leidinggevenden met tools, informatie en inspiratie.
  Over hoe je samen werk en mantelzorg in balans houdt.

Kennisbundels / databank

DISCLAIMER Hoewel de inhoud van deze pagina met grote zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat er onvolledige of onjuiste informatie op staat.
Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook is het niet mogelijk om eventuele schade door de aangeboden informatie te verhalen op Umero. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het zoeken van betrouwbare informatie.
 
Heb je tips/aanvullingen? Laat het me weten via info@umero.nl